درباره ما

دنیا دیگر روزگارِ پدر «دیروزها» نیست که صدای گیوه خبر آمدنش را می‌داد، مادر دست‌ها را با چادری که به کمربسته بود خشک می‌کرد و سراسیمه به استقبال مردش می‌رفت، هر قد و نیم قد کودکی، اگر شیطنتی کرده بود در هزار پستو خودش را قایم می‌کرد. «دیروزها» با تمام شیرینی و گرمی گذشت تا به «دیروز» رسیدیم.

«دیروز» که هادی و هدی شهر موش‌ها را تماشا می‌کردند و مهمانی‌هایشان خونه‌ی مادر بزرگه بود یا دارا و سارا که با کوکب خانوم همسایه بودند و کبرا زیرچشمی حسنک را زیر نظر داشت.

«دیروزها» پسر یا هفت‌سنگ بازی می‌کرد یا زوو یا گردوها را قل می‌داد تا دوز بازی کند و دختر از تکه های لباس و چادر مادرش عروسکی می‌ساخت که فقط در ذهنش قابی خیالی از تصویرش داشت.

«دیروز» برای پسرها روزگار گل‌کوچیک و دوچرخه بازی و والیبال بود و دخترها با اسباب‌بازی‌های آن روزها خاله‌بازی می‌کردند. اگر یکی از دخترها ازقضا عروسکی زیبا داشت همه دورش جمع می‌شدند تا نوبتی مادرش باشند.

اما از «دیروز» یکهو در حوض نقاشی «امروز» افتادیم. «امروز» که یا پدران و مادران هم‌بازی و دوست کودک‌اند یا بجای گرمی و صفای آن‌ها، فنّاوری، موبایل و انواع بازی‌های رایانه‌ای، ذهن کودکان را درگیر می‌کند.

«امروز» نقش اسباب‌بازی برای کودک و نوجوان بسیار پررنگ و حتی حیاتی است. اسباب‌بازی‌ها در مقابل فنّاوری، اینترنت و ماهواره قراردارند و اگر تفکر و تنوع و کیفیت، چاشنی رنگ و لعاب آن‌ها نشود، اگر اسباب‌بازی‌ها هوش کودکان امروزی را ازلحاظ تفکر و خلاقیت ارضا نکند و اگر اسباب‌بازی‌ها به‌درستی و مناسبت انتخاب نشوند. این قائله را به رقبای خطرناکشان می‌بازند.

اسباب‌بازی می‌بایست علاوه بر سرگرم کردن و نشاط بخشیدن به کودک و نوجوان، ذهنشان را هم درگیر کند تا سرگرمی موجب رشد خلاقیت، تفکر و هوش آن‌ها شود.
حساسیت جایگاه کودک «امروز» و احساسِ مسئولیت در قبال نسل آینده کشور عزیزمان ایران مهم‌ترین مبنا و هدفی است که «امروز» توی باکس(toybox) را بر آن داشت تا این گروه جوان و متخصص را گرد هم آورد که با جدیت و نکته‌بینی و بر طبق نظریه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی و دانشی مدرن بر اساس نیازهای کودک و نوجوان شهرکی از اسباب‌بازی بپا کند.

دغدغه‌ی اصلی توی باکس فراهم کردن انواع اسباب‌بازی با تنوع و رنگ مثال‌زدنی، برای همه‌ی کودکان، از نوزادی تا نوجوانی و حتی جوانی است. اینکه هرکدام از اقشار جامعه و با هر سطح از درآمد بتواند برای فرزند خود مناسب‌ترین و بهترین نوع و کیفیت اسباب‌بازی و عروسک تهیه کنند، نکته‌ی برجسته ایست که توی باکس مدنظر داشته و در عمل سعی در اجرای آن دارد.

محسن احمدی
صاحب امتیاز فروشگاه